Strona: Klauzula informacyjna / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Klauzula informacyjna

1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres email: kancelaria@prz.edu.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zleconych Uczelni w ramach zadania: „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” polegającego na wykonaniu w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki badań naukowych, działań związanych z kształceniem studentów, prac rozwojowych, prac wdrożeniowych oraz działań popularyzatorskich skierowanych w szczególności do społeczności regionalnych i lokalnych tj. regionów Polski Wschodniej, na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 404 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie szerzenia i upowszechniania działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym,

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędnym do wzięcia udziału w projekcie.

5. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestników utrwalony w postaci zdjęć oraz nagrań video podczas konkursów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych w ramach zadania zleconego „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora na potrzeby relacji, informowania i promocji wydarzeń związanych z realizacją zadania zleconego.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. serwis IT, obsługa prawna, usługi pocztowe i kurierskie, dostawcy usług kształcenia na odległość.

7. Okres przechowywania danych: 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończy się projekt.

8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję