Strona: Szczegółowe cele zadania / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Szczegółowe cele zadania

 1. Rozwój regionów Polski Wschodniej w obszarach kształcenie, nauka oraz komercjalizacja.
 2. Stworzenie międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu, umożliwiającego uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów w obszarach kształcenie, nauka oraz komercjalizacja.
 3. Promocja nauki polskiej oraz kształtowanie świadomości znaczenia polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa.
 4. Zwiększenie jakości i przełomowości polskich badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych.
 5. Wspieranie szkolnictwa zawodowego w technikach w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi.
 6. Zminimalizowanie strat, jakie pandemia zrodziła wśród młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych poprzez kontynuację programu zajęć wyrównawczych dla studentów (nieobjętych programem studiów)
 7. Utworzenie międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu, który umożliwi uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów w zakresie procesu dydaktycznego.
 8. Wspieranie ruchu kół naukowych poprzez ich integrację, wymianę doświadczeń, wizyty studyjne oraz inne wspólnie organizowane przedsięwzięcia.
 9. Zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie konsultowania programów studiów oraz włączania pracodawców-praktyków w proces dydaktyczny, w ramach realizacji zajęć o charakterze praktycznym objętych programem studiów.
 10. Zbudowanie systemu wsparcia dla uczniów zdolnych w ścisłej współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
 11. Wsparcie szkół ponadpodstawowych w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju najlepszych uczniów.
 12. Włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych.
 13. Wdrożenie jednolitego, inkluzyjnego systemu międzyuczelnianych staży badawczych, wizyt studyjnych, wykładów wybitnych naukowców.
 14. Wdrożenie systemu finansowania wspólnych, strategicznych i przełomowych badań naukowych na poziomie prezentowanym przez wiodące ośrodki zagraniczne.
 15. Stworzenie warunków wsparcia i rozwoju współpracy szkół wyższych, szkół ponadpodstawowych w oparciu o potrzeby przedsiębiorstw.
 16. Identyfikacja, rozwój i optymalizacja potencjału B+R trzech Politechnik.
 17. Kreowanie i stymulowanie trwałego wzrostu działalności komercyjnej szkół wyższych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję