Strona: VIA Express do sukcesu / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

VIA Express do sukcesu

Opis projektu

red. Paweł Kuraś

Projekt "VIA Express do sukcesu" to innowacyjne przedsięwzięcie skupiające się na wsparciu działań oraz prac przedwdrożeniowych, które w perspektywie prowadzą do stworzenia przez zespoły badawcze start-up'ów lub spółek spin-off. Głównym założeniem konkursu jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, know-how oraz promocja przedsiębiorczości akademickiej.

Konkurs jest inicjatywą realizowaną w ramach programu "KOMERCJALIZUJ Z SĄSIADEM", organizowanego przez Uczelnie Partnerskie na podstawie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, zatytułowanego "Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

Aby uczestniczyć w konkursie, zespoły badawcze muszą przesłać odpowiednio wypełniony formularz zgłoszeniowy. Ten dokument powinien być przekazany zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Formularz dostarcza zespołom ramy, w której mogą opisać swoje pomysły, demonstrując jednocześnie potencjał komercyjny ich badań.

Ocena zgłoszeń odbywa się na wielu płaszczyznach. CTT (Centrum Transferu Technologii) odpowiada za ocenę formalną zgłoszeń. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna przeprowadzana przez specjalnie powołaną Komisję konkursową, która oceni m.in. potrzebę rynkową, poziom gotowości technologii oraz planowaną ścieżkę komercjalizacji.

Kluczowym celem tego projektu jest nie tylko wsparcie dla zespołów badawczych w przekształcaniu wyników badań w komercyjne przedsięwzięcia, ale także promowanie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Projekt zachęca do współpracy interdyscyplinarnej, angażując członków różnych uczelni partnerskich oraz promując kreatywność i innowacyjność.

Ostatecznie, projekt "VIA Express do sukcesu" aspiruje do tego, by stać się katalizatorem sukcesu dla młodych naukowców i przedsiębiorców, oferując im narzędzia, zasoby i wsparcie niezbędne do realizacji ich przedsięwzięć komercyjnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję