Strona: Grupa docelowa / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Grupa docelowa

1. Społeczeństwo. Podniesienie jakości kształcenia, prowadzenie pionierskich badań naukowych, ścisła współpraca z biznesem oznaczać będzie rozwój społeczeństwa. Społeczeństwo regionu odczuje wymierny i znaczący wpływ tego typu działań. Stanie się ono nie tylko beneficjentem najnowszych rozwiązań naukowych, ale i ich współtwórcą, poprzez czynne uczestniczenie w procesie ich komercjalizacji.

Jakość życia społeczeństwa jest bowiem wypadkową stanu polskiej nauki i zaawansowania jej komercjalizacji. Dzięki efektowi synergii współpracy polskich uczelni możliwy będzie postęp cywilizacyjny w każdej dziedzinie życia. Innowacyjne rozwiązania IT, nowatorskie technologie przemysłowe, nowe metody leczenia będą powstawały w Polsce, dzięki czemu będą niemalże natychmiast w zasięgu jej obywateli.


2. Gospodarka polska. Rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa.


3. System edukacji. Poprzez zbudowanie struktury współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, dzięki wdrożeniu wielopoziomowego systemu wsparcia wcześniejszych etapów edukacji, jednostki odpowiedzialne za edukację na poszczególnych poziomach przestaną funkcjonować w oderwaniu od siebie, zbudują system wzajemnego wsparcia, odpowiadania na swoje potrzeby w poczuciu odpowiedzialności za odkrycie i rozwój talentów ucznia, który staje się studentem, a potem pracownikiem.


4. Nauka polska. Realizacja zadania w sposób mierzalny przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz rozpoznawalności nauki polskiej. Rozwój polskiej nauki jest bezpośrednio uzależniony od jakości jej jednostek naukowych. Realizacja prac badawczych polskich zespołów, na poziomie prezentowanym przez wiodące ośrodki zagraniczne, pozwoli na wspólne prowadzenie kluczowych i przełomowych badań naukowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję