Strona: Główny cel zadania / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Główny cel zadania

Celem zadania Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jest rozwój w obszarach, kształcenie, nauka i komercjalizacja tak aby dzięki przenikaniu się swoich potencjałów, Uczelnie stowarzyszone w Sieci stały się konkurencyjne na rynku światowym oraz znacząco podnosiły jakość życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej.


Działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój systemu szkolnictwa wyższego, świadome spójności wszystkich poziomów edukacji, służąc rozwojowi nauki oraz dbając o jakość życia społeczeństwa w dniu 06 grudnia 2021 r. Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Politechnika Białostocka powołały
Politechniczną Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


Politechniczna Sieć VIA CARPATIA prowadzi wspólne działania służące realizacji trzech misji współczesnej uczelni:

  1. kształcenia,
  2. działalności naukowo-badawczej,
  3. kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym


w celu uzyskania efektu synergii połączonych potencjałów uczelni technicznych.


Politechniczną Sieć VIA CARPATIA powołały trzy uczelnie, lecz ma ona charakter otwarty. Mogą do niej dołączyć kolejne uczelnie lub instytuty badawcze, którym przyświeca ten sam cel, zbudowanie rozpoznawalnego ośrodka kształcenia, nauki i komercjalizacji, zdolnego konkurować z najlepszymi w świecie i społecznie odpowiedzianego za rozwój regionów, w których funkcjonuje.


Inicjując powstanie Sieci, władze Politechnik w ścisłej współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno–gospodarczego przygotowały strategię jej rozwoju, skupiając się na wsparciu trzech wspomnianych wcześniej obszarów. Ustalono, że w ciągu najbliższych trzech lat, kluczowe będzie zainicjowanie działań, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów VIA CARPATII. O tym, że są one duże nie trzeba przekonywać – sformułowanie Polska Wschodnia jest używane również w kontekście pejoratywnym, kojarzącym się z regionami słabo rozwiniętymi, skupionymi na rolnictwie, niezaawansowanymi technologicznie, gdzie edukacja prowadzona jest na niskim poziomie.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Sieci przyjęto, że każda z Politechnik wchodzących w jej skład będzie liderem jednego z obszarów:

  1. Kształcenie – Politechnika Białostocka
  2. Nauka – Politechnika Lubelska
  3. Komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Wskazała ona Politechnikę Białostocką jako uczelnię mającą największe doświadczenie w kształceniu, czego potwierdzeniem jest to, iż kształci ona rocznie najwięcej studentów spośród uczelni skupionych w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Politechnika Lubelska, z uwagi na doskonałe wyniki ostatnich dwóch ewaluacji jakości działalności naukowej, objęła patronatem obszar nauka. Politechnika Rzeszowska – niekwestionowany lider transferu wiedzy po prawej stronie Wisły – przewodzi obszarowi komercjalizacja.


Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.


Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję