Strona: Wschodzący innowatorzy - I edycja / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Wschodzący innowatorzy - I edycja

Konkurs Wschodzący Innowatorzy

Działania 8. BIZNAK - Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej

uczniów szkół ponadpodstawowych

zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

„Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”

 

logowschodzacy.jpg

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego do udziału w konkursie zorganizowanym przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Konkurs organizowany jest w ramach ”Politechnicznej sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


Podstawowym celem konkursu Wschodzący Innowatorzy, jest rozwijanie innowacyjnej myśli technicznej w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, a także promowanie nauk inżynierskich wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Na Konkurs mogą być zgłaszane prace zespołowe bezpośrednio lub pośrednio związane z obszarem nauk inżynieryjno-technicznych. W skład zespołu mogą wchodzić co najwyżej 3 osoby, będące uczniami tej samej szkoły oraz pełnoletni opiekun, będący nauczycielem tej szkoły. Przesłane prace, powinny w szczególności dotyczyć: projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej; schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem jego działania; opisu procesu technologicznego; programu komputerowego (obliczeniowego lub graficznego); układu sterowania; układu elektronicznego lub energoelektronicznego; modelu wykonanego z dowolnego materiału; demonstratora technologii; zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. W opisie zgłoszenia konkursowego należy opisać zespół (1 strona) a także zamieścić krótki (do 3 stron) opis koncepcji planowanego rozwiązania problemu/zadania, ze wskazaniem danych przedsiębiorstwa, zgłaszającego zadanie praktyczne.

 

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej

Biorąc udział w konkursie Wschodzący Innowatorzy, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach informacyjnych, promocyjnych związanych z wydarzeniem.

 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach

Etap I polega na przygotowaniu przez zespół uczestniczący w Konkursie prezentacji dotyczącej koncepcji rozwiązania wybranego zadania konkursowego i przesłaniu jej do Komisji konkursowej (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy z zespołów może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Etap II polega na realizacji przez zespoły zadań konkursowych , wykorzystując wskazane laboratoria Politechniki Rzeszowskiej (udostępnione konwencji Smart Education). Na zakończenie Etapu II, w terminie podanym w harmonogramie Konkursu, zespół przesyła Komisji Konkursowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) szczegółowy opis rozwiązania zadania konkursowego, określonego według wzoru.

Etap III polega na zaprezentowaniu Komisji konkursowej przygotowanego przez zespół autorskiego rozwiązania zadania konkursowego na terenie Politechniki Rzeszowskiej, bądź on-line.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Politechnikę Rzeszowską:

  • 2000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce,
  • 1700 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce,
  • 1300 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce,
  • Dodatkowa nagroda od Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, w postaci bezpłatnego udziału w Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne” (2 dni) z zaproszeniem do roli prelegenta w panelu, oraz zaproszenie na bankiet (11 września 2023, Hotel Bristol).

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie Wschodzący Innowatorzy.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję