Strona: Opis trwałości osiągniętych rezultatów / Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Opis trwałości osiągniętych rezultatów

Trwałość rezultatów zadania możemy rozpatrywać na 3 poziomach:


1. Utrwalenie. Uczelnie rozszerzając swoje dotychczasowe działania o inicjatywy opisane w zadaniu, jako pierwsze odczują ich efekty podnosząc jakość kształcenia, zwiększając swoją rozpoznawalność naukową oraz poszerzając transfer wiedzy. Będzie to zauważalne jeszcze podczas realizacji zadania, bowiem uczelnie same jako jednostki
naukowe zwiększą swoją konkurencyjność dzięki pozostawaniu w Sieci. Zrezygnowanie z tego oznaczałoby utratę osiągniętej pozycji. Proces rozwoju Sieci zainicjowany niniejszym zadaniem będzie zatem kontynuowany również po jego zakończeniu, co zadeklarowały władze Politechnik.


2. Rozwój. Politechniki z racji swojego status quo od wielu lat budują trwałe relacje społeczno-gospodarcze, gdyż to one zapewniają ich rozwój oraz światową rozpoznawalność. Nawiązana w ramach zadania instytucjonalna współpraca będzie nie  tylko skutkować prowadzonymi w ramach projektu wspólnymi działaniami, ale wykorzystując efekt kuli śnieżnej, spowoduje rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej w innych obszarach i z kolejnymi jednostkami już poza okresem realizacji projektu. Ponadto umożliwi korzystanie z koncepcji „best practices”, dzięki której jednostki wchodzące w skład Sieci, dbając o konkurencyjność marki Sieci i swój zrównoważony rozwój, będą dla siebie wzajemnie źródłem inspiracji.


3. Odpowiedzialność. Społeczna odpowiedzialność uczelni, wpisana w ich misję, nakłada na nie obowiązek dbania o rozwój społeczeństwa. Rezultaty wypracowane w zadaniu wpłyną bezpośrednio na regiony w których uczelnie funkcjonują, bowiem na rynku pracy pojawią się absolwenci uczelni z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, którzy otrzymali wykształcenie przewyższające jakością standardowe. Wybitni uczniowie zaszczepieni bakcylem nauki za kilkanaście lat zostaną wynalazcami, których odkrycia znajdą zastosowanie w każdym domu; przedsiębiorcy będą inwestować tam, gdzie transfer wiedzy z uczelni zwiększa znacząco ich zyski.


Podsumowując, trwałość współpracy w ramach projektu będzie nie tylko mierzalna, ale i zaplanowana w zadeklarowanym horyzoncie czasowym co najmniej do 2030 r. Kluczowe dla zachowania wieloletniej trwałości projektu jest też stanowisko władz Uczelni wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, których osobiste zaangażowanie pozwoliło na tak szybkie przełożenie wizji współpracy na 12 konkretnych działań, znacząco wspierających rozwój Polski Wschodniej.


Upowszechnianie rezultatów projektu będzie miało miejsce podczas wszystkich działań informacyjno–promocyjnych Politechnik wchodzących w skład Sieci. Prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-promująca na temat uzyskanego dofinansowania oraz przebiegu realizacji poszczególnych zadań. Będzie ona elementem komunikacji ze społeczeństwem, jak i informacją dla innych jednostek naukowych, dydaktycznych, podmiotów otoczenia społeczno– gospodarczego - zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję